روز کارشناس

یکم آبان ماه مصادف با تصویب قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری و روز کارشناس را گرامی میداریم و این روز به همه همکاران در استان خوزستان تبریک میگوئیم. هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان
اخبار مرتبط: