تسلیت

همکار محترم جناب آقای مهندس مظفر مرادی اژگیل ..درگذشت اخوی محترمتان را تسلیت عرض نموده بقاء عمر جنابعالی و خانواده محترم را از خداوند منان خواهانیم.هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری
اخبار مرتبط: