انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای مهندس سلطانی 

بدینوسیله مصیبت وارده از دست دادن همسرعزیزتان را به شما تسلیت عرض نموده از خداوند منان برای جنابعالی و فرزندانتان صبر و شکیبائی و برای آنمرحومه علو درجات را آرزومندیم.

 کارشناسان و کارکنان کانون کارشناسان