انالله وانالیه راجعون

بانهایت تاسف وتاثر به اطلاع کلیه همکاران محترم میرساند که همکارمحترم آقای عبدالرحیم شفا کارشناس رشته حسابداری روزگذشته برحمت ایزدی پیوستند ،ضمن تسلیت به خانواده آنمرحوم وآروزی سلامتی برای بازماندگان ،به استحضارمیرساند که مراسم خاکسپاری روزیکشنبه ساعت 9 صبح مورخ96/6/26 از درب منزل مرحوم واقع دردزفول خیابان اقبال به طرف شهید آباد ومراسم ختم از ساعت 21الی 23همان روز درمسجد امام حسین جنوبی سمت پل قدیم برگزار میگردد. هیات مدیره کانون