برگزاری انتخابات داوطلبین عضویت شورایعالی به صورت همزمان در سراسر کشور

انتخابات داوطلبین عضویت شورایعالی به صورت همزمان روز 5 شنبه مورخ 1396/7/27 از ساعت 9 صبح لغایت 19 به مدت 10 ساعت در محل دفتر کانون کارشناسان واقع در کمپلو خیابان انقلاب جنب پزشکی قانونی برگزار می گردد . لازم به توضیح است رای دهندگان در این مرحله به تعداد 2 برابر نصاب تعیین شده رای خواهند داد . اسامی کاندیداهای مورد تائید هر سه استان بوشهر ، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد متعاقبا در سایت کانون اعلام خواهد گردید . سید محمد جعفر بلادی رئیس کانون کارشناسان خوزستان